Zmywacz CTS OL-1

Zmywacz CTS OL-1

Opis:

Zmywacz CTS OL-1 jest to preparat do punktowego usuwania świeżych i starych plam po oleju, smarach oraz innych substancjach ropopochodnych. Jest to wodny preparat o wysokim, zasadowym pH, wykonany na bazie wyselekcjonowanych tensydów z dodatkiem rozpuszczalnika organicznego.

Zastosowanie:

Do kostki betonowej, betonu przemysłowego, piaskowca, lastryko, granitu, marmuru, trawertynu, gresu, klinkieru, terakoty.

Preparat może być stosowany tylko na zewnątrz budynków, na starych i nowych powierzchniach. Preparat produkowany jest w wersji gotowej do użycia. Nie rozcieńczać.

Cena:

 • opakowanie o pojemności 1 litra – 55,20 zł

Sposób użycia:

 1. Zabezpieczyć miejsca niepodlegające czyszczeniu poprzez zastosowanie osłon z materiałów olejoodpornych.
 2. Nanieść Zmywacz OL-1 za pomocą miękkiego pędzla, szczotki itp., na powierzchnię wymagającą czyszczenia.
 3. Po naniesieniu preparatu, zaaplikowaną powierzchnię należy intensywnie szczotkować wykonując okrężne ruchy szczotką lub pędzlem przez 5-10 sekund.
 4. Pozostawić preparat na powierzchni na ok. 2-3 minuty, nie dopuszczając do jej wyschnięcia i ponownie należy intensywnie szczotkować powierzchnię.
 5. Po upływie kolejnych 2-3 minut należy usunąć przereagowany preparat z brudem za pomocą chłonnego materiału.
 6. Ocenić stan doczyszczenia. W razie potrzeby należy powtórzyć w/w czynności 2-3 krotnie.
 7. Po zakończeniu prac, miejsca czyszczone spłukać obficie wodą.

Przed przystąpieniem do czyszczenia zaleca się wykonanie, wg powyższych zaleceń, w mało widocznym miejscu próby reakcji podłoża na preparat. W przypadku bardzo ostrych plam, może występować sytuacja, że nie będzie możliwe usunięcie zabrudzenia w 100%. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zastosowania produktu.

Uwagi i zalecenia:

Przed czyszczeniem należy zaopatrzyć się w środki bhp: okulary i rękawice ochronne. prace wykonywać przy dobrym oświetleniu. Stosować typowe narzędzia pomocnicze takie jak: wiaderka, szczotki i pady z tworzywa, czyściwo typowe oraz zabezpieczenia z materiału olejoodpornego. Nie dopuszcza się kontaktu preparatu OL-1 z materiałami nieodpornymi na działanie zasad. Wykazuje działanie drażniące skórę i oczy, dłuższy kontakt może spowodować uszkodzenie oczu/skóry.

Przed właściwą aplikacją zaleca się wykonanie próby na małej powierzchni. Na niektórych rodzajach  płytek może wystąpić efekt „satyny”. Podczas stosowania należy używać rękawic nitrylowych, okularów, ubrań oraz butów ochronnych. Preparat może  podrażniać skórę i oczy. Chronić przed dziećmi. Nie należy wyrzucać pojemnika po użyciu zanieczyszczając otoczenie. Nie należy wylewać produktu do ścieków i kanalizacji.

Dane techniczne:

 • wodny, bezbarwny roztwór (dopuszczalne lekko błękitne zabarwienie),
 • gęstość ok. 1,0 kg/dm³,
 • pH: ok.13,
 • zapach charakterystyczny dla rozpuszczalników,
 • zużycie ok. 0,1-0,3 L/na 1m2,
 • temperatura stosowania: od +5°C do 30°C.