IMPREGNAT HG-2

Opis:

Jest to wodny, hydrofobizujący preparat, zmieniający kolor powierzchni oraz niezwiększający jego śliskości.

HG-2 wykonany jest na bazie siloksanów i modyfikowanych silanów, w celu zabezpieczenia przed działaniem wody, mineralnych, porowatych podłoży posadzek wykonanych z granitu płomieniowanego (trwały i silny efekt roszenia – hydrofobizacji).

Obniża nasiąkliwość podłoża – zabezpiecza przed wodą opadową i wnikaniem w strukturę materiału szkodliwych, rozpuszczonych w wodzie związków chemicznych, poprawia odporność na wnikanie oleju, środków spożywczych, soków, kawy. Zwiększa odporność zaimpregnowanej powierzchni na zabrudzenia, wykwity i rozwój skażeń biologicznych.

Odporny na alkalia, trwały – odporny na działanie promieni UV, bezrozpuszczalnikowy.

Nie powoduje pogorszenia właściwości zabezpieczanego materiału pod względem dyfuzji gazów i pary wodnej; pory pozostają otwarte.

Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynków, na starych i nowych powierzchniach.

Cena:

 • opakowanie o pojemności 1 litra – 47,90 zł

 • opakowanie o pojemności 5 litrów – 192,00 zł

Przygotowanie podłoża:

 1. Sposób oczyszczenia podłoża powinien być dopasowany indywidualnie dla danego obiektu, sposobu produkcji danego podłoża i jego stanu zachowania.
 2. Podłoże przed rozpoczęciem impregnacji powinno być oczyszczone z kurzu, brudu, patyny, luźnych i sypkich fragmentów, wykwitów solnych oraz resztek powłok malarskich.
 3. Podłoże powinno być suche. Dopuszczalne jest lekkie, powierzchniowe zawilgocenie.
 4. Wszelkie ubytki w materiale podłoża należy uzupełnić przed rozpoczęciem procesu impregnacji.
 5. Zaleca się zabezpieczyć przed ewentualnymi zabrudzeniami, wszystkie powierzchnie znajdujące się w pobliżu impregnowanego podłoża – stolarkę budowlaną, szyby, rośliny itp.

Uwaga! Impregnacji nie wykonywać na powierzchniach o wysokim stopniu zasolenia, ponieważ może to prowadzić do intensyfikacji procesu krystalizacji soli budowlanych i niszczenia materiału podłoża.

Sposób użycia:

Impregnat HG-2 produkowany jest w formie gotowej do użycia. Nie rozcieńczać.

 1. Niezależnie od chłonności podłoża aplikuje się go jednorazowa – nakładając jedną, grubszą warstwę, co daje impregnatowi czas na wniknięcie i związanie się z podłożem.
 2. Wykonanie: A) impregnat nanosić za pomocą miękkiego wałka lub pędzla – nakładając jedną, równomiernie rozprowadzoną, około 1 mm, grubszą warstwę, B) pozostałości naniesionego impregnatu należy po 60 minutach, usunąć miękką, chłonną tkaniną, C) po wykonaniu powyższej czynności, nie należy wykonywać dodatkowych aplikacji impregnatu, D) w trakcie prac i bezpośrednio po ich zakończeniu, świeżo zaimpregnowane powierzchnie należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem opadów atmosferycznych przez minimum 5 godzin, E) po wykonaniu impregnacji, nie wolno przez okres 24 godzin, wchodzić na zaimpregnowaną powierzchnię, myć jej, stawiać na niej mebli oraz innych przedmiotów.

Przed przystąpieniem do impregnacji zaleca się wykonanie, wg powyższych zaleceń, w mało widocznym miejscu próby reakcji podłoża na preparat. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zastosowania produktu.

Dane techniczne:

 • Gęstość wyrobu: ok. 1,1 kg/dm³.
 • Odczyn pH: ok. 7.
 • Zapach: charakterystyczny
 • Kolor: mlecznobiały po wyschnięciu bezbarwny efekt mokrego kamienia.
 • Odporność na deszcz: po 5-6 godzinach.
 • Zużycie: 1 litr wystarcza na ok. 5-11 m².
 • Temperatura stosowania: od + 10°C do + 30°C.