Stopień kątowy

Stopień kątowy

Element okładziny schodów z lastriko, terrazzo (stopnień kątowy)